Svante Thuresson

Konsert med Svante Thuresson

NSS tillsammans med Svante Thuresson, De la Gardieskolans aula, 17 november 2006
Foto: Urban Svensson och Andreas Eriksson